لوگوی تشریفات صبور

مقالات

تشریفات صبور
 • نقش کیک عروسی در تشریقات مجالس عروسی

  نقش کیک عروسی در تشریقات مجالس عروسی

  کیک عروسی یکی از مهمترین جزئیات تشریفات عروسی به شمار می رود که نشان دهنده کیفیت و قدرت خدمات مجالس عروسی شما است.

  ادامه مطلب
 • ویژگی های تشریفات عروسی

  ویژگی های تشریفات عروسی

  ازدواج در ایران دارای رسوم و قواعدی است که برخی از آن ها منحصر ایران است .رسم و رسوم تشریفات عروسی ایران در طول تاریخ تغییر کرده است تا جایی که دیگر شکل مدرن به خود گرفته است و معنی تشریفات عروسی به طور کلی تغییر پدا کرده است

  ادامه مطلب
 • عروسی

  عروسی

  تاریخچه عروسی

  ادامه مطلب
 • حنا بندان

  حنا بندان

  مراسم حنا بندان

  ادامه مطلب
 • جهاز بران

  جهاز بران

  رسم های جهاز بران

  ادامه مطلب
 • برگزاری سفره عقد

  برگزاری سفره عقد

  اجزای سفره عقد

  ادامه مطلب
 • عقد نکاح

  عقد نکاح

  تعریف و شرایط عقد نکاح

  ادامه مطلب
 • نامزدی

  نامزدی

  فلسفه نامزدی، بایدها و نبایدها

  ادامه مطلب
 • شیرینی خوران

  شیرینی خوران

  آغاز دوران شیرین نامزدی

  ادامه مطلب
 • بله بران

  بله بران

  تعریف و آشنایی با سنتهای بله بران

  ادامه مطلب
 • خواستگاری

  خواستگاری

  تعریف و آموزش انجام خواستگاری

  ادامه مطلب
 • ازدواج سنتی ایرانی

  ازدواج سنتی ایرانی

  معرفی مراحل ازدواج

  ادامه مطلب
 • ازدواج در ایران

  ازدواج در ایران

  تعریف و اهمیت ازدواج

  ادامه مطلب