سرویس پذیرایی

 تشریفات مجالس لوکس صبور با در اختیار داشتن کادری مجرب و دوره دیده با بهترین کیفیت از میهمانان گرامی شما عزیزان پذیرائی می نماید

سرمیهماندار............................................................................................................................................2,500,000 ریال

میهماندار................................................................................................................................................1,200,000 ریال

میهماندار مخصوص خوش آمد گویی...............................................................................................................1,200,000 ریال

میهماندار مخصوص رختکن..........................................................................................................................1,500,000 ریال

میهماندار نگهداری کودک...........................................................................................................................2,000,000 ریال

گریمور طراحی صورت کودک........................................................................................................................3,000,000 ریال

میهماندار بین المللی.................................................................................................................................3,000,000 ریال