سرویس پذیرایی

 تشریفات مجالس لوکس صبور با در اختیار داشتن کادری مجرب و دوره دیده با بهترین کیفیت از میهمانان گرامی شما عزیزان پذیرائی می نماید

انواع سرویس دهنده

سرمیهماندار............................................................................................................................................4/500/000 ریال

میهماندار................................................................................................................................................2/000/000 ریال

میهماندار مخصوص خوش آمد گویی.....................................................................................................2/500/000 ریال

میهماندار مخصوص رختکن.....................................................................................................................2/500/000 ریال

میهماندار نگهداری کودک.....................................................................................................................4/500/000 ریال

گریمور طراحی صورت کودک...........................................................................................................20/000/000 ریال

میهماندار بین المللی.............................................................................................................................. 5/000/000 ریال