تشریفات جانبی

شرح خدمات

قیمت به ریال

آبمیوه طبیعی :

70/000

کوکتل میوه :

50/000

فینگر فود(میان وعده) :

150/000

بازارچه سنتی با دکور :

350/000

تیم حفاظت نرمال (بادیگارد) :

25/000/000

تیم حفاظت حرفه ای (بادیگارد) :

50/000/000

میز بار شمع :

5/000/000

آتش بازی نرمال هر مرحله :

3/000/000

آتش بازی حرفه ای :

قیمت توافقی

اجرای یخ خشک با دستگاه :

3/000/000

باکس آیینه (ست12تایی) :

5/000/000

آرک گل مصنوعی :

3/000/000

درختچه مصنوعی :

3/000/000

طاقه نصرت حریر :

3/000/000

طاقه رومی حریر :

6/000/000

طاقه پروانه ای حریر :

8/000/000

شاه نشین حریر با گل آویز رز :

10/000/000

شاه نشین حریر با گل آویز اقاقیا :

10/000/000

طاقه نصرت روستیک :

3/000/000

شاه نشین روستیک 8 نفره :

10/000/000

ست کامل روستیک جهت محوطه :

قیمت توافقی

جایگاه برش کیک :

10/000/000

جایگاه عروس و داماد :

10/000/000

عاقد آریایی :

5/000/000

پیانو بهمراه نوازنده :

10/000/000

دف و سنتور جهت مراسم عقد :

8/000/000

دف و ویالون جهت مراسم عقد :

8/000/000