تشریفات جانبی

 تشریفات مجالس لوکس صبور با در اختیار داشتن کادری مجرب و به روز ترین امکانات حال حاضر ایران و جهان اقدام به اجرای تشریفاتی رویائی و در خورد شخصیت شما عزیزان با سلیقه و بودجه مورد نظرتان می نماید

تشریفات ورودی Normal                                                                                            3/000/000ریال

(فرش قرمز ، پایه  به همراه فانوس ، شمع آرائی روی باکس )

تشریفات ورودی Luxury                                                                                        10/000/000 ریال                                             

(فرش قرمز ، پایه   و مشعل ، شمع آرائی روی میز کوئین ، کاپ )

آتش بازی (هر یک مرحله )                                                                                            1/500/000 ریال

آتش بازی کامل 5 مرحله                                                                                                5/000/000 ریال

اجرای یخ خشک با دستگاه                                                                                             3/000/000 ریال

اجرای پرده حریر (متر طول )                                                                                              قیمت توافقی

اجرای خیمه حریر(هر عدد )                                                                                           1/500/000 ریال

طاقه حریر همراه لوستر                                                                                                 6/000/000 ریال

آبشار شکلات (به ازاء هر 100 نفر )                                                                              5/000/000 ریال

اجرای نور پردازی خاص                                                                                                    قیمت توافقی

ریسه نور محوطه                                                                                                              قیمت توافقی

ریسه نور سقف                                                                                                                قیمت توافقی

اجرای چمن مصنوعی                                                                                                         قیمت توافقی

اجرای LEDنمایشگر                                                                                                   10/000/000 ریال

اجرای LEDکف سالن                                                                                                  10/000/000 ریال

میز نامزدی Normal                                                                                                    3/000/000 ریال

 میز نامزدی Luxury                                                                                                  10/000/000ریال

سفره عقد Normal                                                                                                      3/000/000 ریال

  سفره عقد VIP                                                                                                          10/000/000 ریال               

 سفره عقد Luxury                                                                                                   30/000/000 ریال        

اجاره ماشین عروس (انواع موجود )                                                                                6/000/000ریال