لوگوی تشریفات صبور

گل آرایی

تشریفات مجالس لوکس صبور با در اختیار داشتن کادری مجرب و خوش سلیقه و با استفاده از با کیفیت ترین و زیباترین گلهای فصل اقدام به گل آرایی مراسمهای خاص شما عزیزان می نماید

انواع گل آرایی                       

گل میزهای میهمان Normal هر نفر                                  30/000 ریال

گل میزهای میهمان VIP هر نفر                                         50/000 ریال

گل میزهای میهمان Luxury هر نفر                                100/000ریال

گل آرایی جایگاه Normal                                         5/000/000 ریال

گل آرایی جایگاه VIP                                                10/000/000 ریال

گل آرایی جایگاه Luxury                                       15/000/000 ریال

فرش گل (متر مربع )                                                  5/000/000 ریال                                                     

گل آرایی ورودی Normal                                         5/000/000ریال

گل آرایی ورودی Luxury                                      15/000/000 ریال

گل آرایی میز شامNormal                                      5/000/000 ریال

گل آرایی میز شام luxury                                    10/000/000 ریال                                                                   

گل آرایی سفره عقد Normal                                 5/000/000 ریال

گل آرایی سفره عقدLuxury                                  15/000/000ریال

گل آرایی داخل سالن Normal                                5/000/000 ریال

گل آرایی داخل سالنLuxury                              20/000/000 ریال

گل آرایی کامل Normal هر نفر                                 200/000 ریال                                                                                     

گل آرایی کامل VIP هر نفر                                         300/000 ریال                                                                

گل آرایی کامل Luxuryهر نفر                                   500/000 ریال

 توپ گل کوچک هر عدد                                             400/000 ریال                                                                             

توپ گل بزرگ هر عدد                                             1/000/000 ریال                                                                         

  آرک گل Normal                                                6/000/000ریال

آرک گل Luxury                                                  10/000/000 ریال                                                                            

آلاچیق گل                                                             30/000/000 ریال