افتتاح شرکت ها و موسسات

افتتاحیه شرکت ها و موسسات از مهم ترین مراسم هایی است که مدیران باید برای برگزاری هر چه بهتر آن برنامه ریزی کنند.برگزاری شکوهمند و مناسب مراسم افتتاحیه از آن جهت حائز اهمیت است که با تاثیرگذاری اولیه مناسب در ذهن میهمانان مراسم چهره قدرتمند و مناسبی از سازمان تان بسازید.

مراسم افتتاحیه دارای تشریفات و مراحل خاصی است که در ادامه ذکر کرده ایم:

1- آماده سازی محل افتتاحیه و نصب روبان رنگی جهت بریده شدن

2- حضور مدعوین، مهمان ها، کارکنان و مسئولین

3- سخنرانی کوتاه مدیر یا مسئول افتتاحیه شرکت یا سازمان

4- بریدن روبان جهت افتتاحیه و دست زدن حضار به افتخار مراسم و یا مسئولین

5- سخنرانی اصلی مدیر شرکت یا سازمان و سپس پذیرایی از افراد شرکت کننده

مدیران شرکت ها می توانند با سپردن تشریفات مراسم افتتاحیه به برگزار کنندگان حرفه ای مجالس از برگزاری شکوهمند و خاطره انگیز مراسم شرکت خود اطمینان داشته باشند