تشریفات مجالس

تشریفات مجالس نرمال

1.دیزاین میزهای میهمان

( جام شیشه ای جهت گل آرایی ، آیینه چهارگوش یا گرد ، شمع آرایی داخل 3 شات ، جا دستمالی ، دستمال سفره طرحدار ، استفاده از گل کارد و چنگال)

2.دیزاین ورودی مراسم

( فرش قرمز ، باکس چوبی ، فانوس چوبی به همراه شمع آرائی ، قفس تزئینی همراه با شمع آرائی)

3.دیزاین جایگاه

( بک مبله لوستردار ، 2 عدد صندلی مبله ، میز کویین چوبی ، باکس چوبی همراه با شمع آرائی)

4.دیزاین داخل سالن

( یک عدد میز بار شمع همراه با شمع آرایی ، یک عدد میز یادبود همراه دفترچه یادبود و شمع آرایی)

قیمت به ازاء هر میهمان   ریال

برای تعداد کمتر از 100 نفر مشمول 100% افزایش قیمت میگردد

تشریفات مجالی وی آی پی

1.دیزاین میزهای میهمان

( پایه گل لوکس کرستال دار، آیینه چهارگوش یا گرد ، شمع آرایی داخل 3 شات ، شمعدان پایه دار 3 عدد ، جا دستمالی ، استفاده از گل کارد و چنگال ، زیر بشقابی طلایی یا نقره ای همراه با دستمال سفره نگین دار)

2.دیزاین ورودی مراسم

( استند خوش آمدگویی با نام و تاریخ مراسم ، فرش قرمز ، میز سوآرز استیل همراه با کاپ مجلل ، باکس چوبی ، فانوس چوبی  به همراه شمع آرائی ، قفس تزئینی همراه با شمع آرائی)

3.دیزاین جایگاه

( بک مبله لوستردار ، 2 عدد صندلی مبله ، میز کویین چوبی ، باکس چوبی همراه با شمع آرائی ، یک جفت شمعدان لوکس طلایی یا نقره ای)

4.دیزاین داخل سالن

( 2 عدد میز بار شمع همراه با شمع آرایی ، یک عدد میز یادبود همراه دفترچه یادبود و شمع آرایی ، 4 عدد میز سوارز پارچه ای)

 قیمت به ازاء هر میهمان   ریال

برای تعداد کمتر از 100 نفر مشمول 100% افزایش قیمت میگردد

تشریفات مجالس لاکچری

1.استفاده از جدیدترین دیزاینهای ژورنالی میزهای میهمان

( کارت ولکام با نام و تاریخ مراسم و عکس میزبان ، کاپ مجلل طلایی یا نقره ای جهت گل آرایی ، آیینه چهارگوش یا گرد ، شمع آرایی داخل جام شیشه ای همراه با شمع روآبی ، شمعدان پایه دار 3 عدد ، جا دستمالی لوکس ، استفاده از گل کارد و چنگال ، زیر بشقابی لوکس  همراه با دستمال سفره نگین دار ، شامپاین بدون الکل ، استفاده از گل پرپر و مروارید در دیزاین میزها)

2.استفاده از جدیدترین دیزاینهای  ژورنالی ورودی مراسم

( استند خوش آمدگویی با نام و تاریخ مراسم ، فرش قرمز ، میز سوآرز استیل همراه با کاپ مجلل ، باکس مجلل ، فانوس چوبی و استیل به همراه شمع آرائی ، قفس تزئینی همراه با شمع آرائی ، استفاده از طاقه حریر،  آرک گل و درختچه مصنوعی)

3.استفاده از جدیدترین دیزاینهای ژورنالی جایگاه

( بک لوکس انتخابی  ، 2 عدد صندلی مبله ، میز کویین لوکس ، میز سوآرز لوکس  ، یک جفت شمعدان لوکس طلایی یا نقره ای ، شمع آرایی لوکس ، استفاده از گل پرپر)

4.استفاده از جدیدترین دیزاینها و لوکیشنهای  ژورنالی داخل سالن

( میز بار شمع لوکس متناسب با فضای سالن ،  میز یادبود لوکس انتخابی  ، استفاده از  میز سوارز لوکس همراه با کاپ مجلل ، شاهنشین حریر با گل آویز رز یا اقاقیا ، استفده از لوکیشن های لوکس انتخابی و ...) 

قیمت به ازاء هر میهمان   ریال

برای تعداد کمتر از 100 نفر مشمول 100% افزایش قیمت میگردد