تشریفات مراسم خاص

تشریفات مجالس صبور با ارائه بهترین و کاملترین خدمات برای مجالس عروسی تان به برگزاری هر چه بهتر و کامل تر مراسم شما کمک می کند.در این بخش خدمات مختلف مجالس عروسی همراه با قیمت ذکر شده اند :

انواع تشریفات جانبی
تشریفات ورودی نرمال(فرش قرمز،پایه اس به همراه فانوس ، شمع آرائی روی باکس).............................................5/000/000 ریال

تشریفات ورودی لوکس(فرش فرمز ،پایه اس به همراه فانوس،مشعل،شمع آرائی روی میز کوئین،کاپ مجلل)..............20/000/000 ریال

آتش بازی(هر یک مرحله)......................................................................................................................3/500/000 ریال

آتش بازی حرفه ای 3 مرحله................................................................................................................20/000/000 ریال

اجرای یخ خشک با دستگاه.....................................................................................................................3/000/000 ریال

اجرای پرده حریر(متر طول)........................................................................................................................قیمت توافقی

اجرای خیمه حریرعربی(هر عدد)............................................................................................................6/000/000 ریال

طاقه حریر رومی  به همراه لوستر لوکس.................................................................................................6/000/000 ریال

طاقه نصرت حریر به همراه لوستر یا ریسه نور............................................................................................3/000/000 ریال

اجرای شاهنشین حریر با گل آویز رز یا اقاقیا.........................................................................................10/000/000 ریال

اجرای شاهنشین روستیک بهمراه میز و نیمکت 8 نفره.............................................................................10/000/000 ریال

طاقه نصرت روستیک ..............................................................................................................................5/000/000 ریال

ست کامل روستیک جهت ورودی و فضای باز ............................................................................................. قیمت توافقی

آرک گل مصنوعی.................................................................................................................................3/000/000 ریال

درختچه مصنوعی...................................................................................................................................3/000/000 ریال

لوستر پایه دار.........................................................................................................................................1/500/000 ریال

آبشار شکلات(به ازاء هر 100 نفر).............................................................................................................7/000/000 ریال

اجرای نورپردازی خاص..............................................................................................................................قیمت توافقی

ریسه نور محوطه...........................................................................................................................................قیمت توافقی

ریسه نور سقف..............................................................................................................................................قیمت توافقی

اجرای چمن مصنوعی..................................................................................................................................قیمت توافقی

اجرای ال ای دی نمایشگر....................................................................................................................20/000/000 ریال

اجرای ال ای دی کف سالن................................................................................................................20/000/000 ریال

میز نامزدی نرمال.................................................................................................................................10/000/000 ریال

میز نامزدی لوکس................................................................................................................................30/000/000 ریال

سفره عقد نرمال...................................................................................................................................10/000/000 ریال

سفره عقد وی آی پی...........................................................................................................................20/000/000 ریال

سفره عقد لوکس..................................................................................................................................30/000/000 ریال

اجاره ماشین عروس با راننده (انواع موجود).........................................................................................10/000/000 ریال

گل آرائی ماشین عروس و دسته گل عروس در منزل شما......................................................................12/000/000 ریال

تیم حفاظت (بادیگارد)..................................................................................................................................قیمت توافقی

جایگاه مخصوص برش کیک.................................................................................................................10/000/000 ریال

جایگاه ویژه عروس و داماد...........................................................................................................................قیمت توافقی