موزیک

 تشریفات مجالس لوکس صبور با بهره گیری از بهترین خوانندگان و نوازندگان نامی کشور با بودجه و سلیقه های متفاوت(سنتی ، پاپ ، رومانتیک) مراسمهای خاص شما عزیزان را خاطره انگیزتر می نماید خوانندگان نامی کشور را از ما بخواهید

Stage                                                                                                                                      5/000/000 ریال

سیستم صوت و اپراتور                                                                                                             5/000/000 ریال                                                                                             

نور پردازی دیجیتال نرمال                                                                                                         5/000/000 ریال

نور پردازی دیجیتال لاکچری                                                                                                     10/000/000 ریال

LCDنمایشگر 40 اینچ                                                                                                                   900/000 ریال

 LEDنمایشگر                                                                                                                        10/000/000 ریال

LEDکف سالن                                                                                                                        10/000/000 ریال

DJ به همراه سیستم صوت حرفه ای                                                                                      10/000/000 ریال

DJ به همراه سیستم صوت ، تونبا و شومن                                                                             15/000/000 ریال

DJ به همراه سیستم صوت دالبی ، تونبا و پرکاشن ، و شومن                                                20/000/000 ریال

ساز و نوازنده هر کدام

( کیبورد ، درام ، پرکاشن ، تونبا ، گیتار ، ویالون و ......)                                                          4/000/000 ریال

گروه کامل موزیک Normal

 ( 2خواننده ، 3 نفر نوازنده ،دی جی ، سیستم صوت حرفه ای )                                              3/000/000 ریال

گروه کامل موزیک VIP

(2 خواننده ، 5 نفر نوازنده ،دی جی ، سیستم صوت حرفه ای )                                              50/000/000 ریال

گروه کامل موزیک Luxury

(2نفر خواننده ، 5 نفر نوازنده به همراه سازهای بادی ،دی جی ، سیستم صوت حرفه ای)      70/000/000 ریال